50. Kainuun Rastiviikko 25.-30.7.2017 Kuhmossa

H50A

2114 Hannu Heinilä, Rastivarsat, FIN

4. day

Finish: 6,6 km DNS  


H50A

2114 Hannu Heinilä, Rastivarsat, FIN

3. day

Finish: 3,0 km DNS  


H50A

2114 Hannu Heinilä, Rastivarsat, FIN

2. day

Finish: 6,6 km 1:03:47 +0 0.  9:39 min/km
Intermediate times:6,5 km 1:03:20 +0 0.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 204 1:39 +31 28. 1:39 +31 28. 6813 m 14 min/km
2 234 3:40 +59 19. 2:01 +28 12. 231 m 8:43 min/km
3 266 9:22 +2:02 14. 5:42 +1:03 12. 633 m 9:00 min/km
4 228 14:40 +2:15 13. 5:18 +40 13. 613 m 8:38 min/km
5 199 18:17 +3:04 12. 3:37 +49 10. 377 m 9:35 min/km
6 201 20:26 +3:33 11. 2:09 +29 11. 203 m 10:35 min/km
7 230 22:56 +2:54 8. 2:30 +27 10. 252 m 9:55 min/km
8 269 28:48 +2:26 9. 5:52 +1:13 14. 693 m 8:27 min/km
9 238 34:12 +2:59 8. 5:24 +46 16. 552 m 9:46 min/km
10 206 35:53 +2:49 9. 1:41 +23 11. 186 m 9:03 min/km
11 242 39:40 +2:51 9. 3:47 +39 16. 282 m 13:24 min/km
12 286 47:21 +3:51 9. 7:41 +1:50 16. 737 m 10:25 min/km
13 252 50:46 +4:46 11. 3:25 +1:06 27. 302 m 11:18 min/km
14 211 53:59 +5:23 12. 3:13 +42 17. 248 m 12:58 min/km
15 258 57:34 +5:47 13. 3:35 +41 18. 447 m 8:00 min/km
16 100 1:03:20 +6:37 14. 5:46 +1:03 25. 573 m 10:03 min/km
17 4000 1:03:47 +6:44 14. 27 +11 41. 0


H50A

2114 Hannu Heinilä, Rastivarsat, FIN

1. day

Finish: 6,8 km DNS  


| Form of the results:
Suomi Svenska English